Dịch vụ giám sát thi công uy tín tại TPHCM

Giám sát thi công xây dựng và nội thất là gì?

Quy trình giám sát thi công xây dựng gồm những bước nào?

Tư vấn giám sát xây dựng làm những công việc gì?

Dưới đây là những điều cần biết về giám sát thi công trong công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Giám sát thi công xây dựng là gì?

Giám sát thi công công trình xây dựng
Giám sát thi công công trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng là một công việc mà người làm việc này chịu trách nhiệm về theo dõi, giám sát khối lượng của cả một công trình theo đúng tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, đảm bảo tiến độ thực thi và an toàn cho người lao động.

Thông thường, trong một công trình sẽ có 2 giám sát:

 • Bên giám sát thứ nhất gọi là đơn vị tư vấn giám sát xây dựng. Đây là người được chủ đầu tư xây dựng thuê về để giám sát tất cả những vấn đề liên quan đến công trình. Người này sẽ chịu trách nhiệm trên chủ đầu tư về pháp luật, chất lượng công trình.
 • Bên giám sát thứ hai gọi là kỹ thuật. Bên này có trách nhiệm triển khai các bản vẽ được thiết kế trên thực địa cùng với việc chỉ đạo, kiểm tra công nhân đang thi công theo bản vẽ, hồ sơ đã được thiết kế, hồ sơ đã trúng thầu mà chủ đầu tư phê duyệt.

Những người kỹ sư công trình trong tổ chức tư vấn giám sát xây dựng muốn được hành nghề phải có trình độ từ Đại học trở lên, thuộc những nhóm ngành, lĩnh vực liên quan. Những người này muốn tham gia giám sát trực tiếp công trình phải có chứng chỉ hành nghề đúng vị trí đang làm, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và biết về quy trình giám sát thi công xây dựng.

Giám sát thi công nội thất là gì?

Quy trình giám sát thi công xây dựng và những điều cần biết
Quy trình giám sát thi công xây dựng và những điều cần biết

Giám sát thi công nội thất là một trong những vị trí quan trọng trong nhóm ngành kỹ sư xây dựng. Việc giám sát thi công nội thất thường được áp dụng trong các dự án, thi công chuyên về nội thất để đảm bảo chất lượng và thời gian thi công.

Người trực tiếp giám sát thi công nội thất sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tuân thủ đúng luật về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Quy trình giám sát thi công xây dựng gồm những bước nào?

Quy trình giám sát thi công xây dựng gồm các bước như sau:

Quy trình giám sát thi công công trình xây dựng
Quy trình giám sát thi công công trình xây dựng

Bước 1: Kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết kế thi công

Đây là bước đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng trong công tác tư vấn, giám sát. Một người kỹ sư phải có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đi khảo sát, kiểm tra rồi đánh giá thật kỹ về hồ sơ thiết kế thi công, thẩm tra về dự toán.

Bên cạnh đó, các quy chuẩn về kỹ thuật xây dựng sẽ được áp dụng và đối chiếu một cách thực tế với hiện trạng dự án nhằm mục đích phát hiện kịp thời những thiếu sót, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả cho công trình. Đồng thời giảm thiểu các chi phí phát sinh không đáng có.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai và giám sát thi công

Kỹ sư trưởng được điều xuống phụ trách công trình sẽ căn cứ vào hồ sơ thiết kế để điều chỉnh. Dựa vào đây, họ sẽ lập ra kế hoạch về công tác thực hiện các chức năng giám sát thi công xây dựng trong công trình.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ giám sát thi công xây dựng công trình

Là công việc kiểm tra toàn bộ hồ sơ thuộc thiết kế, thi công của từng hạng mục trong công trình và đảm bảo rằng tất cả những người tham gia vào dự án đều tuân thủ thực hiện theo đúng quy chuẩn đã được đưa ra.

Đánh giá hồ sơ giám sát thi công công trình xây dựng
Đánh giá hồ sơ giám sát thi công công trình xây dựng

Bước 4: Giám sát từng hạng mục trong xây dựng

Kỹ sư giám sát là người phải chịu trách nhiệm bao quát cho toàn bộ công trình nên phải giám sát thật chặt chẽ theo từng hạng mục, kiểm tra từng số liệu được thống kê về vấn đề liên quan đến địa chất cũng như xây dựng để đối chiếu với thực tế hiện trường. Lúc này kịp thời phát hiện những sai sót, rồi đưa ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả và nhanh chóng.

Bước 5: Kiểm tra thật kỹ và nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

Ở bước cuối cùng này, người trực tiếp giám sát thi công công trình xây dựng phải kiểm tra thật kỹ, nghiệm thu chặt chẽ từng hạng mục theo từng nguyên vật liệu, các loại máy móc và nhân công đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng cho cả công trình.

Quy định về quy trình giám sát thi công xây dựng

Việc giám sát thi công xây dựng hay giám sát thi công nội thất được quy định cụ thể tại Điều 120, Điều 122 Luật Xây dựng 2014 và Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng như sau:

Quy định về quy trình giám sát thi công xây dựng
Quy định về quy trình giám sát thi công xây dựng

Đối với chủ thể có thẩm quyền

 • Chủ đầu tư tự thực hiện việc giám sát công trình xây dựng.
 • Tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực được chủ đầu tư thuê giám sát thi công.
 • Đối với loại hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình có quy định về giám sát tổng thầu như sau:
  • Tổng thầu thực hiện giám sát đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc cho nhà thầu thực hiện.
  • Nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực được tổng thầu thuê giám sát.
  • Chủ đầu tư kiểm tra công việc giám sát thi công xây dựng của tổng thầu bằng cách cử đại diện kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng và đảm bảo có sự thỏa thuận với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra.
 • Đối với công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước, nguồn vốn từ bên ngoài:
  • Tổ chức giám sát thi công phải độc lập với nhà thầu thi công và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình.
  • Tổ chức giám sát thi công không được kiểm định chất lượng công trình do mình giám sát.
  • Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu,… cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư do mình cung cấp.

Yêu cầu đối với việc giám sát thi công

 • Công việc giám sát thi công phải thực hiện suốt quá trình thi công, bắt đầu từ lúc khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, nghiệm thu công trình xây dựng.
 • Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.
 • Giám sát công trình xây dựng phải trung thực, khách quan và không vụ lợi.

Nội dung giám sát thi công

 • Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện.
 • Kiểm tra điều kiện khởi động công trình xây dựng theo Điều 107 của Luật Xây dựng.
 • Kiểm tra năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm về lĩnh vực xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu.
 • Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công được phê duyệt.
 • Kiểm tra và chấp thuận các vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị đặt vào công trình.
 • Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công và các nhà thầu khác triển khai thực hiện theo kịp tiến độ.
 • Giám sát thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Đề nghị chủ đầu tư tổ thức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, không hợp lý trong thiết kế.
 • Tạm dừng thi công đối với nhà thầu khi họ thực hiện thi công công trình xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không đảm bảo an toàn, phối hợp các bên liên quan giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định Chính phủ.
 • Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu, xác nhận bản vẽ hoàn công.
 • Tổ chức thí nghiệm, kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình xây dựng.
 • Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công, hoàn thành hạng mục công trình, kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
 • Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ hoàn thành công trình.
 • Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng thi công xây dựng.

Qua nội dung bài viết này hy vọng sẽ giúp quý khách biết thêm một số thông tin hữu ích về quy trình giám sát thi công trong công trình xây dựng.

Nếu có nhu cầu tìm đơn vị giám sát thi công cho công trình của mình, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Thiết kế Xây dựng Đại Phú Xuân. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách sự hài lòng.

4 thoughts on “Dịch vụ giám sát thi công uy tín tại TPHCM”

  1. xaydungdaiphuxuan

   Cám ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, vui lòng để lại SĐT để được tư vấn ạ!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status